Flytväst är personlig utrustning?

Apropå dagens säkerhetsinspektion inför Göteborg Open Sea Race… så var det en skeppare som inte fick ut seglingsinstruktionerna för att han inte kunde visa upp flytvästar till alla i besättningen.

Förr, och framförallt i större båtar, var det väl vanligt att detta hörde till båten och att det hängde 12 västar snyggt uppradade när man klev ombord. Nu för tiden, och i de flesta båtar jag har seglat på nyligen, så är det i stället personlig utrustning som var och en väljer utifrån sina krav och önskemål?

Reglerna verkar också skilja på att “det skall finnas ombord” och “varje besättningsmedlem skall ha”:

SECTION 5 – PERSONAL EQUIPMENT
Each crew member shall have:
Lifejacket

+

The person in charge shall personally check each lifejacket at least once annually.

Med den bakgrunden så verkar det ju lite udda att ställa krav på att någon skall visa upp 8 flytvästar på torsdag 18:00, när många i besättningen kommer 14:00 på fredagen för att vara i god tid till starten som går 16:00?

Eller hur löser man detta på ett vettigt sätt?