Bilbyte i Hyundai Cup

Smisk på fingrarna – man kan inte strunta i sin egen formalia.

Det är ju inte första gången man skickar hem fel gäng med en bil… 2010 tyckte man det var OK att Royal Blue seglade utan mätbrev, och 2011 lyckades man inte sortera resultatlistan efter korrigerad tid.

Läge för klubben att ta tag i sina rutiner? Det är ju tråkigt att en av Sveriges trevligaste race skall behöva dras med tråkiga efterspel.

ÖVERKLAGANDE 4/2016

Tävling: Hyundai Cup, Nynäshamns SS. 2016-08-27 Klagande: SWE 8, Rolf Erixon
Motpart: SWE 367, Isabelle Andersson

SSF:s BESLUT
Den 3/10 2016

Protestkommitténs beslut ändras och SWE367 resultat ska räknas om med ett SRS-tal för normal segelsättning.

Motivering
Båten har felaktigt anmälts med ett för lågt SRS-tal. Det är varje båtägares skyldighet att anmäla båten med rätt mätetal. Se KSR 75.1 och 78.1.

Enligt inbjudan 1.3 ska en båt som avser att segla utan undanvindssegel anmäla detta senast 48 timmar före start. SWE 367 har anmält sig cirka 36 timmar före start.

SSF:s kommentar
En båt som anmäler sig till SRS-segling där det finns en möjlighet att segla med ett lägre mätetal beroende på avvikande segelsättning måste anmäla detta inom utsatt tid. Om båten anmäler sig efter denna tidpunkt ska den tävla med sitt mätetal med normal segelsättning

Svenska Seglarförbundet Regelkommittén
Håkan Larsson Handläggare

I beslutet som inte kan överklagas har deltagit:Martin Corin, Charlotte Greppe, Christina Örtendahl, Håkan Larsson, Pia Wahren och Mats Skoting.