Nordic Yachts Open | film

Här kommer lite rörligt material från Nordic Yachts Open.

Hela racerapporten här.