Trimma ner i SRS… eller trimma upp?

Som vanligt vid den här årstiden så rasar mätetalsdebatterna.

Det var så på LYS-tiden, och numera så är det olika SRS-optimeringar och kryphål i regeln som är på tapeten.

En av de vanligaste teorierna nu, är att man kan “trimma ner” sin båt och därigenom sänka sitt SRS-tal mer än det man skulle tappa i fart. Är man extra lurig så sätter man på en liten rullfock och får ett “cruisingavdrag”. Några som kommenterar här verkar jättearga, och menar att denna så kallade “optimering” inte är rättvis…

Jag brukar ju försöka titta på hur det egentligen ser ut – så jag tog de 5 bästa båtarna i respektive SRS-cup (3 på västkusten, Öresund, sydost, Stockholm och så den nationella rankingen. På denna lista finns 31 unika båtar som rimligtvis borde vara ganska ok? I alla fall över en säsong, och i en klubb där inte alla proffsen dyker upp varje onsdagskväll.

Så kan man tänka sig att segla de här båtarna kan man placera sig bra i en SRS-cup.

606
707
Bianca 28
CB 66 Racer
CB 66 Racer
Cheetah 30
Coronado 25
Express
Finngulf 33
First 35
First 36.7
Folkbåt
Folkbåt
Grand Soleil 37
HP 1030
IF
IOR 1/2 Ton
J/24
J/92
J/111
Maxi Racer
Mini compis
NF
Omega 30
One off (Mithril)
RS Elite
Swedestar 370
Thompson T-780
X-332 Sport
X-79
X-99

Av de 31 båtarna var 12 one-design eller standardbåtar som seglade på de tal man har i SRS-tabellen, 11 var mätbrevsbåtar som inte finns i tabellen. Tillsammans är detta 74% av båtarna som alltså fått sitt mätetal på samma sätt som i LYS.

Värt att notera är att bästa båtarna både på västkusten
och i Öresund är klassiska entypsbåtar: X-79 och Express.

Den sista kategorin, 8 (25%) tabell- eller entypsbåtar som valt att ta ut mätbrev på grund av annan segelkonfiguration eller högre vikt.

Dessa kan delas in i två kategorier: dels “nertrimmade”, där känslan är att man aktivt eftersträvat ett lågt SRS-tal. Dessa tre båtar ligger -1.8, -1.8 och -2.0% under tabellbåten. Dels de som har marginellt mindre segel eller högre vikt, och där ligger man i snitt -0.7% under standardbåten. Här är det vanligaste scenariot att man bara vill ha ett SRS som är anpassat till den båt och de segel man råkar ha.

Är detta denna så kallade “optimering” som gäller?

Tittar man på hela gruppen, så seglar 25 (eller över 80%) men en normal eller “balanserad” segelgarderob med samma antal och typ av segel som finns i tabellen. Typiskt 1-2 försegel och 1-2 spinnakers. Lite färre på små båtar. Lite fler på de större.

Tre båtar är “nertrimmade” på det sätt som beskrevs ovan. Dessa är Omega 30 Lova, RS Elite La Lupa Due och Swedestar 370 Stella.

Men dessa balanseras av tre båtar som har tagit straff för att segla så fort som möjligt utan hänsyn till mätetal. Vi kan kalla dem “upptrimmade”. Det är J/!11 Blur (med 5 undanvindssegel på en 36-fotare), Cheetah 30 och en First 36.7 med stora (och många) spinnakers.

Så slutsatsen är väl att en balanserad garderob är det som gäller. Och det är ungefär lika framgångsrikt att jaga ett maximalt lågt SRS som att helt skita i det och köra på så stora segel man kan få plats med (och som man kan utnyttja).

Det kan kanske vara värt att notera att bägge strategierna kan göra att man inte hamnar bland dessa 31 båtar. Med en underriggad båt lär man ha det svårt i våra vatten, och tar man med sig coder och annat som aldrig används, så straffar det sig också.

Bara genom att titta på listan så förstår man att det är ganska bra mix av båtar. Men det kanske ändå finns en sweetspot någonstans av typen “långa båtar i förhållande till sitt SRS”.

Plotten ovan är SRS-tal vs båtlängd, och det känns som det finns en bra spread mellan Folbåt och T780? Ju större båtarna blir ju mindre blir spannet mellan båtarna – men det beror kanske mest på att fleeten blir homogenare här?

Mitt på linjen ligger inte helt oväntat 606, Express, X-79 och First 36.7.

Snittbåten då. Om man vill komma topp 5 i en SRS-cup så skall man ha en båt som är 8,67 meter lång, väger 2,79 ton och landar på ett SRS-tal som är 1,168 :-)