Försäsong?

veckans läsarfråga:

Vad gör ni för att lyfta prestandan inför säsongen
– och då menar jag inte segel eller prylar!?