Regelfråga: jaktstart & motor?

I tråden om styrning, dök det upp en filmsekvens där Pro4U körde motor fram till linjen.

VIDEO

Normalt brukar jag tänka att det är 4 minuter…

I KSR står det “en båt kappseglar från sin förberedelsesignal”. Så regel 42 börjar normalt gälla 4 minuter före start – och motoren skall antingen stängas av eller vara i friläge.

Vid jaktstart är det otydligare, då man t.ex. på Hyundai Cup i seglingsintruktionberna skriver: “varningssignal för första start kl 10.00 enligt KSR 26 med 
klassflagga D” och “ett kort tut kommer sedan att avges vid efterföljande starttider enl startlistan.”.

Så när anses en båt vara kappseglande i det här fallet?

Å andra sidan är ju KSR 26 tydlig med sekvensen, så 10.01 borde det kommit en förberedelsesignal + flagga P?

Hyundai Cup är en segling där det alltid dyker upp intressanta regeldiskussioner under vintern :-)

Dags för någon bra domare att förklara vad som gäller…