Ett ordentligt solorace på västkusten?

Det har ju varit lite snack om hur vi skall få till ett ordentligt solorace på västkusten, och jag har fått lite påstötningar. Jag vill inte vara arrangör, men kan tänka mig att samla de som är intresserade till ett diskussionsmöte så skulle vi kunna provsegla 2018?

Vi planerar att ses måndag 11/12 18:00 på mitt kontor på Engelbrektsgatan 28.

Maila mig om du vill vara med på peter@blur.se.

Här är ett bra inspel:

Start och målgång är lämpligtvis i Marstrand. En stor hamn som med lätthet rymmer många deltagare, som dessutom ligger i en väldigt trevlig miljö där man kan få till något socialt också. Dessutom kommer ingen hårt trafikerad farled för yrkestrafik att korsas vilket är bra ur ett säkerhetsperspektiv (jämfört med exempelvis Långedrag). Därutöver finns hyggligt med boenden i närheten om familjen vill följa med.

Precis som du skrev på bloggen vill man gärna visa upp det bästa av västkusten. Därför tror jag det kan vara en god idé att Stora Bornö längst in i Gullmaren skall rundas. Det gör att i princip alla kommer segla insidan av Gullholmen och förbi Islandsberg. Gullmaren kommer också i normalfallet att ge en fin undanvindsrepa på vägen in, plus att det blir ett tillfälle när fältet får se varandra oavsett var i tävlingen man ligger (mötet mellan kryssande båtar & undanvindsbåtar sker i dagsljus medans alla fortfarande fräscha = låg risk). Dessutom gör det att det i princip garanterat blir ett rejält kryssben, plus att Gullmaren är en vacker miljö som ligger utanför det ordinarie seglingsstråket.

Därefter skulle nästa rundning kunna vara Valön i Fjällbacka. Vackraste skärgården vi har i Sverige så den vill vi så klart visa upp.

Frågan är om det sedan skall bära raka vägen hem, eller om man skall runda antingen S. Syster eller Väderöarna? Syftet med extra rundningen skulle vara att separera de norrgående och de södergående båtarna lite. Antagligen är det natt när man kommer hit och de flesta börjar bli slitna.

Innan målgång kan det vara en idé att Hätteberget skall rundas, av säkerhetsskäl, så ingen trött seglare ränner rätt upp i gruset innanför Pater Noster.

Totalt blir den sträckan cirka 120 NM. Tycker man att det är för kort kan man exempelvis runda Nordkoster och sträckan blir då cirka 165 NM. Hela banan går nära land och det är lätt att bryta om man skulle vilja.

Precis som dig tror jag på enklast möjliga koncept i övrigt. Där tror jag det kan vara en god idé att kopiera Silverrudder rakt av avseende klassindelningar & säkerhetskrav. Tidsmässigt är väl det viktigaste att den inte krockar med någon av de stora regattorna, helst runt midsommar för att få så mycket ljus som möjligt, men samtidigt vill man undvika juli pga alla semesterseglare. Helgen före midsommar, dvs mitten juni?