Düsseldorf?

Är på väg till Boot i Düsseldorf 20-21/1.

Vad måste man spana in lite extra då?