Svensk segling och hållbarhet

Under hösten och vintern har ju hållbarhetsfrågorna kommit upp ett antal gånger.

Senast i en diskussioin kring bottenfärger, där det blev tydligt att ett bottenfärgsförbud troligtvis skulle leda till att den typ abv kappsegling som vi utövar idag inte kommer att funka längre… och att ingen av intresseorganisationerna tar denna diskussion.

Det är också tydligt att man inte riktigt planerar för bra alternativ, till exempel att antalet mindre trailerbarta båtar skulle öka dramatiskt.

Samtidigt har Volvo Ocean Race och några andra event, som Atlantic Cup, satsat hårt på hållbarhet och World Sailing har tagit fram “Sustainability Agenda 2030”. Se mer om det sist i inlägget.

Utifrån detta tyckte jag det var viktigt att få en bild över var vi står i dessa frågor. En värdemnätare på hur viktiga dessa frågor egentligen är.

Jag frågade först och främst SSF och SXK som tillsammans representerar nästan 150.000 av de mest aktiva seglarna och de klubbar som utgör ryggraden i seglarsverige.

Detta är organisationer som både kan och skall driva dessa frågor?

Sedan de tongivande klubbarna i våra storstäder; KSSS, GKSS och MSS som ju både driver stor egen verksamhet och representerar många medlemmar.

Till sist två stora event; ÅF Offshore Race och Tjörn Runt by COWI. Event har stor impact (som går att påverka) och bägge eventen har också titelsponorer med hög hållbarhetsprofil:
COWI – Hållbart samhällsbyggande
ÅF – Hållbarhet som affärsstrategi

SSF

Här ställde jag frågorna till Marie Björling Duell som är förbundsdirektör, med cc till Anders Selling som är ordförande.

Vem är ansvarig för hållbarhetsfrågor hos er?

Ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor på Svenska Seglarförbundet är SSF styrelse samt förbundsdirektör.

Sedan ligger det även ett verksamhetsansvar kopplat till våra olika arbetsområden. Exempel på detta är klubbstöd samt kappsegling/event.

Var står ni idag när det gäller hållbarhetsarbetet?
Visioner, konkreta mål, initiativ, samarbeten, information?
Även små saker gör skillnad och har högt signalvärde.

SSF har arbetat fram en miljö- och hållbarhetspolicy i vilken svensk seglings roll och ansvar beskrivs.

Hav och sjöar är till stor del seglingsidrottens och seglingsutövandets arena. Därför ska särskilt intresse ägnas åt denna vattenmiljö. Svenska Seglarförbundet vill att idrottsverksamheten och utövandet av segling ska ha minsta möjliga påverkan på dess miljö.

Hållbarhetsfrågorna är en del av Svenska Seglarförbundets verksamhetsidé och en del av den dagliga verksamheten. Människans ökade belastning på miljön och dess resurser kräver gemensamt arbete. Målet är att att samtliga distriktsförbund, klassförbund, medlemsklubbar och enskilda medlemmar tar ansvar och har ett medvetet förhållningssätt i sitt arbete för hållbarhet.

Under 2018 – 2020 har vi startat ett samarbetsprojekt med Håll Sverige Rent (HSR) och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS), nämligen “Optimist för havet”. Målet med projektet är att minska den maritima nedskräpningen. Detta sker genom att konkret samla in plast och tillsammans med Chalmers bygga optimistjollar av den återvunna plasten. Projektet kommer att arbeta med utbildning/engagemang för våra barn och unga i våra seglarskolor, juniorevenemang etc. Vi vill även engagera våra klubbar och seglingsevent runt om i Sverige att vara med att ta ansvar för vår maritima miljö.

Vi har fått fantastiska ambassadörer för Optimist för havet – nämligen Volvo Ocean Race seglaren Martin Strömberg, äventyraren Oskar Kihlborg samt Team Anna matcracingteam.

Vårt landslag, SWE Sailing Team, kommer också ta sitt miljöansvar genom att minska användandet av engångsplast samt andra saker.

Internationellt arbetar vi med World Sailing i deras hållbarhetsarbete.

Var kan era medlemmar/deltagare läsa mer om detta?
Hur jobbar ni med information på området?

Vi arbetar med att förstärka vår kommunikation inom hållbarhet och miljö. Inom projektet “Optimist för havet” kommer kommunikationen ske gemensamt med våra samarbetspartners HSR och SSRS samt med Postkodlotteriet som valt att lyfta fram projektet i deras marknadsföringskanaler. Vi vill nå ut brett och skapa medvetenhet och förändring.

Vi kommer även att ta fram en webb-utbildning för barn- och unga samt arbeta med andra moderna utbildningsmedia.

Vad tycker du personligen är viktigast för att vi skall
komma framåt tillsammans? Vilken roll ser du att ni har?

Att vi inser att alla har ett ansvar och att vi alla kan göra skillnad!

Ser över hur vi kan “miljöcertifiera” vår verksamhet, både i klubbarna och på våra seglingsevent.

Att vi samarbetar, samverkar och lyfter goda exempel.

SXK

Här svarade Peter Follin, som är ordförande, mycket snabbt.

Vem är ansvarig för hållbarhetsfrågor hos er?

Vi har en miljönämnd som håller i helheten

Var står ni idag när det gäller hållbarhetsarbetet?
Visioner, konkreta mål, initiativ, samarbeten, information?
Även små saker gör skillnad och har högt signalvärde.

Visionen är samma som riksdagen har Ett hav i balans utan kemikalier.

Hur vi skall kunna bidraga till detta är inte mätbart, men fokus är på “måla mindre” , mindre användning av servicematerial. Bättre/effektivare motorer. Samarbete med forskningen. Initiativ till båtnära forskning typ bottenfärger. Skapa fakta och reducera bryggsnacket.

Var kan era medlemmar/deltagare läsa mer om detta?
Hur jobbar ni med information på området?

I våra tidningar och publikationer. Alla våra hemsidor, seminarier etc.

Vad tycker du personligen är viktigast för att vi skall
komma framåt tillsammans? Vilken roll ser du att ni har?

Faktaskapare med helhetssyn

KSSS

Frågan gick till klubbdirektör Stefan Rahm, med cc till ordförande Staffan Sahlén. Svaret kom snabbot och man var även synkade med ÅFOR, så svaren gäller både klubben och eventet.

Vem är ansvarig för hållbarhetsfrågor hos er?

Ytterst styrelsen. I den dagliga verksamheten är det jag som klubbdirektör, Stefan Rahm

Var står ni idag när det gäller hållbarhetsarbetet?
Visioner, konkreta mål, initiativ, samarbeten, information?
Även små saker gör skillnad och har högt signalvärde.

Havet och skärgården är seglingens arena. Vinden ger oss energin. KSSS vill ta vårt ansvar och bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Vi har börjat skapa en Hållbarhetspolicy där med inriktning på de miljömässiga delarna. Inledningsvis skall Hållbarhetsprojektet fokusera på ÅFOR 2018, projektet drivs tillsammans med Stena Recycling som är ledande inom återvinning. Förutom ÅFOR kommer vi att göra en insats på KSSS Marina, med olika typer av återvinningskärl och information kring dessa. Vi kommer att köra utbildningar för alla lägerledare under sommaren. Vi kommer att ta upp frågan på KSSS Seglarforum. Vi har kontakt med VOR för att lära av vad de drar för slutsatser och lärdomar.

Var kan era medlemmar/deltagare läsa mer om detta?
Hur jobbar ni med information på området?

Vi kommer att informera om detta allt eftersom vi genomför aktiviteter.

Vad tycker du personligen är viktigast för att vi skall
komma framåt tillsammans? Vilken roll ser du att ni har?

Båtlivet har generellt stått på hälarna och motarbetat alla förslag till förändring. Vi måste gemensamt jobba för att informera om att vårt intresse har miljöpåverkan och ta konsekvenserna av detta. Giftfri bottenfärg borde vara ett måste för alla kappseglingar.

Personligen tycker det är sjukt att se 1000-tals hästar på akterspegeln på motorbåtar. Ingen som reagerar. “Hemma kör jag elbil men båten drar en kubik under en helg. För skoj skull.”

GKSS

Frågan gick till klubbdirektör Thomas Rahm, med cc till Robert Casselbrant som är ordförande. Efter lite påstötning kom följande svar.

Vem är ansvarig för hållbarhetsfrågor hos er?

Ytterst är styrelsen ansvarig. Klubbdirektören är ansvarig för all operativ verksamhet.

Hamn och anläggningskommitteen ansvarar inom ramen för sina områden mycket för miljöfrågor. GKSS anser även att social hållbarhet är en prioriterad fråga och där jobbar vi aktivt med de frågorna inom ramen för projekt som ex vis. vattenvana.

Var står ni idag när det gäller hållbarhetsarbetet?
Visioner, konkreta mål, initiativ, samarbeten, information?
Även små saker gör skillnad och har högt signalvärde.

I vår vision och strategi står att vi ska skapa lösningar som är hållbara och tar ansvar för kommande generationers medlemmar.

Vi uppfyller de krav som ställs från miljöstyrelsen vad gäller hantering av miljöfarligt bränsle och avfall.
Godkänd bränslecontainer.
Godkänd återvinningsstation.
Godkänd toalettömningstank i hamnen som är kostnadsfri.

Var kan era medlemmar/deltagare läsa mer om detta?
Hur jobbar ni med information på området?

Vi kommunicerar vår vision och strategi på våra medlemsmöten men inte på hemsidan ännu. Vi ska lägga ut det på hemsidan inom kort.

Vad tycker du personligen är viktigast för att vi skall
komma framåt tillsammans? Vilken roll ser du att ni har?

Jag tror att information och utbildning är oerhört viktig.

Jag tror inte att någon av våra seglare eller båtägare medvetet slänger skräp i havet. Problemet är att ex vis tejp slängd på land hamnar i havet.

På GKSS är en full papperskorg som fåglarna hjälper till att sprida ut ett problem. Sällan plockas detta upp av någon som går förbi. Vi försöker skapa fler möjligheter att bli av med sitt skräp på ett bra sätt.

MSS

Frågan gick till ordförande Hans Troiza.

Inget svar.

ÅFOR

Se KSSS ovan.

Tjörn Runt by COWI

Frågan gick till tävlingsledare Anders Thorén.

Vem är ansvarig för hållbarhetsfrågor hos er?

Olof Beckman Ordförande i StSS.

Var står ni idag när det gäller hållbarhetsarbetet?
Visioner, konkreta mål, initiativ, samarbeten, information?
Även små saker gör skillnad och har högt signalvärde.

Visioner Värdeord: Glädje, Framåtanda, Trygghet, Respekt, Säkerhet

Mål: Öka på bredden, Stärka varumärke Tjörn Runt by COWI, Skapa värdeord, Maritimt center i Stenungsund, ”Alla skall kunna segla”- segling för funktionshindrade.

Initiativ: Club Tjörn Runt i ett samarbete med världsnaturfonden. Minska plastanvändning på TR (start förra året). Planerar för ytterligare aktiviteter på materialval. Samarbete med boatwasher med minskad användning av bottenfärger.

Var kan era medlemmar/deltagare läsa mer om detta?
Hur jobbar ni med information på området?

Medlemsmatrikel, hemsida, Klubbtidning (Skeppet bilaga i lokaltidning) Diverse presentationer för nya medlemmar och i styrelsen

Vad tycker du personligen är viktigast för att vi skall
komma framåt tillsammans? Vilken roll ser du att ni har?

Seglarförbundet bör ta en större roll i arbetet så att alla klubbar nås. Vi kan stödja initiativ som kommer. Vill locka fler till segling genom att framstå som miljövänlig idrott.

SustainabilityAgenda2030

World Sailing will a launch a bold ambition for sailing’s contribution to global sustainability at its Sustainability Agenda 2030 Forum in Puerto Vallarta, Mexico on Tuesday 7 November 2017.

Sustainability Agenda 2030 is a series of 59 targets spread into six different areas which are; technical standards, events, training, venues and facilities, members and participation.

Priorities and where the sport aims to be in 2030 will be outlined by Mike Golding, World Sailing Sustainability Commission Chairman, and complemented by industry experts.

Followers will be encouraged to join the debate and conversation using the #UnitingOurSport on social media.

Speakers and content at Sustainability Agenda 2030 Forum include:

• Mike Golding, Chairman of World Sailing’s Sustainability Commission and accomplished offshore sailor, will present World Sailing’s Sustainability Agenda 2030 alongside Dan Reading, Sustainability Programme Manager at World Sailing;

• Ocean advocate, skipper and World Sailing Sustainability Commission member, Emily Penn, will explore and highlight the issues of ocean plastic pollution;

• Volvo Ocean Race winner and Vestas 11th Hour Racing Sustainability Manager, Damian Foxall, will give insight into the races sustainability programme and the perspective from a competing team;

• The benefits of electric propulsion will be discussed by Captain Todd Sims from Torqeedo;

• Go Sailing, for a Change co-founder, Enrico Benco, is working to identify, develop and promote sustainable solutions for the composite industry in order to foster the adoption of a Circular Economy model. At Sustainability Agenda 2030 Benco will speak about the benefits of basalt, a fully recyclable alternative boat making material to Glass Reinforced Plastic;

• Martin Wadhams, Chairman of RS Sailing, will give a unique perspective on sustainability from a manufacturer and class association point of view;

• More than 1,200 sailors from 100 nations will race at the 2018 Hempel Sailing World Championships. Klaus Natorp, Head of the event, will give insight into initiatives the mass participation event is undertaking in advance and during the Championships;

• Having worked for the London 2012 and Rio 2016 Organising Committees of the Olympic Games as Sustainability Manager, Julie Duffus, now leads the International Olympic Committee’s drive with International Federations. Duffus will outline the importance of sustainability in sport.