Gastbank 2018

Kan gasta – söker båt. Har båt – söker gast.

Ja ni fattar :-)

Ju bättre ni är på att beskriva vad ni är för gäng, vad ni har för ambition och vad ni söker – desto bättre napp får ni. På samma sätt så tenderar besättningar som beskriver vad man vill med sin segling att träffa mer rätt…

Även bra länkar till aktiva gasntbankar/sidor är välkommet.