Celeste 34 Sport | däckslayout

Det är många som undrar hur det går med Celeste 34 Sport. Vi är ju inte bortskämda med att båtar levereras på tid. och det hände inte den här gången heller. Nu siktar man på segling till våren.

Sedan tidigare så har vi koll på specifikationerma, så den här gången nerdar vi in på konceptet och däckslayouten.

Punkterna nedan från Torbjörn som skall segla båten, och är djupt involverad i hur den skall fungera på vattnet.

– Lättdeplacement båt med goda lättvindsegenskaper och ett enkelt varierbart segelplan.

– Ingen hänsyn till mätregler, enbart fokus på rolig och snabb segling.

– Utnyttja ny teknik för att göra båten enkel att hantera. Karver rullsystem och fallås för code0 och kutterfock. Focken har en rulle under däck från Bartel och förstag i rod som gör det möjligt att rulla in focken utan att använda en aluminiumprofil. Focken har alltså softhanks vilket också gör den enkel att ta ner om man vill minska vindmotståndet. Nackdelen med detta system är att det inte går att reva focken genom att rulla in en del av focken. Det är å andra sidan inte en speciellt bra metod ändå.

– Ett fast peke (ca 80 cm) för att få en stark och stabil lösning för Code0 samt enklare landstigning. Ett långt utskjutbart kolfiberpeke (ca 2,40 m framför förstag) för effektiv halsning av gennaker.

– Piedestal i sittbrunnen för en bra placering av plotter, kompass, autopilotinstrument samt motorreglage och instrument. Fungerar även som stöd i en väldigt stor och rymlig sittbrunn. Kan även användas som fäste för ett bord.

– Autopilot monterad direkt på hjärtstocken under däck.

– Instrument på masten för att vara synliga för samtliga ombord, plats finns även att sätta instrument på akterkant av sittbrunnsargen.

– Från fören är det fem linor som ska till sittbrunnen: gennaker tackline, lina för att dra ut peket, code0 tackline, kutterfock tackline och lina för inrullning av focken. Dessa linor kommer att gå under däck och komma fram vid avlastare och winchar på rufftaket. Linor för Karver rullsystemen för code 0 och kutterfock kommer att ligga på däck bak till sittbrunnen när de används.

– I sittbrunnen har vi strävat efter att ha en stor flexibilitet var och hur vi kan skota/trimma fock, gennaker code 0 mm. Winchfeeders och brytblock med avlastare kommer att användas för att underlätta lindragning och byte av winch.

– Tvärgående fockskotskena med rimligt snäv skotvinkel (5-6 grader) och enkel justering av skotpunkt upp och ner samt in och ut på skenan via utväxling som går till cleats på insidan av wincharna på rufftaket. Vid reaching får man använda sig av barberhaul ut i relingen där det kommer att finnas fästen avsedda för detta. Både fock och kutterfock har också reachinghorn för effektivare skotning.

– Storseglet kommer att ha ett skotsystem med dubbel utväxling 10:1/5:1 och gå till en Harken svängbar arm bakom storskotskenan som är försänkt och böjd för att skotningen inte ska förändras när man justerar vagnen. Uthal sker genom utväxling i bommen och kommer ut till en cleat på undersidan av bommen. Två rev med avlastare inbyggda i bommen. Kicktalja med dubbelkommando till cleats på rufftaket. Cunningham till cleat vid mastfot. Häckstag via kaskad utväxling och dubbelkommando till var sida av sittbrunen vid storskotskenan för att vara enkelt tillgänglig för storskottrimmer eller rorsman.

Längd 10,45 m
Bredd 3,49 m
Djupgående 2,23 m
Deplacement 3 ton
Segelyta kryss 73 kvm
Motor: Oceanvolt SD6
Batterier: LiFe 7kWh
Vattenballast: ca 400 liter per sida

Segel North sails:
Storsegel 40,8 kvm
Fock J2 32,6 kvm softhanks, rulle under däck, ingen profil
Kutterfock 20,3 kvm, lös rulle med fallås
Code0 55 kvm, på rulle till fast peke med fallås
Gennaker A2 132 kvm, utskjutbart peke.
Gennaker A3 108 kvm, utskjutbart peke.
Stormfock på samma rulle som kutterfock