The Volvo High Traffic Density Report

Following the collision between Vestas 11th Hour Racing and a non-racing vessel in the final stages of the leg into Hong Kong, the organisers of the Volvo Ocean Race (VOR) commissioned an independent report into ocean racing at night in areas of high vessel traffic density – the Volvo High Traffic Density Report.

The report is not required to investigate the collision incident but is intended to draw on the experiences from recent editions of the VOR to establish what steps race organisers may consider to mitigate risk in areas of high traffic density in the future.

Här finns hela rapporten.

Jag tycker den här typen av utvärderingar är extremt lärorika. Det är i skarpa situationer man kan dra lärdomar, för att minska risken att det händer igen. Jag rekommenderar alla som seglar på havet att läsa rapporten.

Det jag tycker mig se, är att många av problemen från när Vestas seglare upp på en ö i förra upplaga finns kvar:

– Man verkar ha lite dålig ordning på nav/utrustning? Man skall inte behöva ha AIS som inte funkar på grund av dåliga sladdar eller kopplingar (ffa inte när det är en komponent i MOB-rutinen). Eller där det saknas en bra display som tydligt visar vad som sker. Eller att radar-typen inte motsvarar seglarnas behov. Eller att man saknar licens för att köra radaroverlay på sina laptops?

– Tidsschemat är pressat och allt är ‘more on the edge’. Seglarna upplever inte att man briefas ordentligt innan varje ben. Detta var ju en av huvudfrågorna förra gången!

– Det flaggas också för att seglarna är mer oerfarna denna gång. Formatet med kort tid före race sparar ju pengar, men det låter som att några av teamen inte riktigt är redo när racet startar. Detta skall väl inte vara någon issue när man kommer till Kina, men det låter som att de mer seniora teamen hanterar dessa frågor på ett annat sätt.

Vad innebär detta för oss?

På att-göralistan har jag skrivit:

– gå igenom AIS-funktionalitet och kollisionsvarning med alla som sköter nav.

– hitta rutiner för utkik i de lägen man seglar med segel som skymmer sikten.