Skip to content

13 Comments

 1. Oscar
  May 27, 2019 @ 14:17

  69.1a?

  Reply

 2. Anders
  May 27, 2019 @ 15:12

  Är det en deltagare som frågar?
  Räknas detta då som assistans utifrån? Vad säger reglerna och SI om det i detta fall?

  Reply

  • Peter Gustafsson
   May 27, 2019 @ 15:16

   Svarar du här är det ju publikt tillgänglig information :-)

   Reply

   • Anders
    May 28, 2019 @ 14:52

    @ Peter, sant :-)
    @ CPC, tack!

    Reply

 3. Carl Peter Carlssaon
  May 28, 2019 @ 13:46

  Låt oss dela upp frågan…

  Är det att ta hjälp utifrån att fråga här?
  Ja det är det, men det är inte nödvändigtvis ett regelbrott.

  När blir det ett regelbrott?
  A) Det är tillåtet att söka hjälp i regelfrågor inför en protestförhandling. Reglerna gör heller ingen skillnad mellan råd från coachen eller råd via en blogg.
  B) Det är inte tillåtet ta sådan hjälp utifrån som under pågående kappsegling påverkar utgången av kappseglingen. En fråga om tillämpliga regler är sannolikt så allmänt hållen att det inte är ett regelbrott.
  C) OBS det kan finnas andra regler som begränsar båtens rätt att kommunicera med omvärlden, t.ex seglingsföreskrifter eller klassregler.

  Vad kan båten göra?
  Det vanliga gäller, dvs att så snart som möjligt informera den andra båten om saken (t.ex via VHF) och att efter målgång lämna in en protest samt informera båten om att de lämnar in en protest. Om de inte kan identifiera vilken båt det är så går saken troligen inte vidare.

  Vilka regler är tillämpliga?
  Båten kan kanske stödja sig på KSR 2 Ärlig segling, KSR 28 Segla banan, eller Seglingsföreskrifterna.
  KSR 69 får inte båten använda sig av. Risken finns att Juryn väljer att avslå protesten.

  Reply

 4. Göran X-382 Xusidus
  May 28, 2019 @ 15:50

  Från skärgårdsstiftelsens hemsida.
  ETT ALLVARLIGT BROTT
  Tillträdesförbud inom fågelskyddsområden beslutas med stöd av Miljöbalken 7 kap 12§. Överträdelser kan ge sex månaders fängelse. Att beträda ett fågelskyddsområde under förbudstiden är ett allvarligt brott mot Miljöbalken 7 kap 12§. Som regel utdöms böter, mellan 1 000 och 5 000 kr.

  Kan en jury tycka det är OK att bryta mot svensk lagstiftning?

  Reply

  • Peter Gustafsson
   May 28, 2019 @ 16:00

   Det brukar ju alltid finnas någon formalia som gör att de slipper ta beslut :-(

   Reply

  • Carl Peter Carlssaon
   May 29, 2019 @ 10:53

   Man kan tycka att KSR 2 ÄRLIG SEGLING borde vara tillämplig. Där står att “En båt och dess ägare ska tävla i överensstämmelse med erkända principer för sportsmannaanda och rent spel.” Vad som menas med rent spel är en bedömningsfråga. Hur skall man bedöma? Det råder inte någon enighet inom domarkåren om det är rent spel att passera ett fågelskyddsområde. Inte heller verkar seglarna vara eniga eftersom så många inte tvekar att passera fågelskyddsområden. Därför är det en korrekt observation från några här på bloggen att domarna tenderar att avvisa sådana protester på formalia. Skulle någon seglare bli lagförd för brott mot Miljöbalken kan domarna pröva saken med stöd av KSR 69. Ingen domare får några cred för att driva frågan och därför följs principen “Om inte seglarna bryr sig, varför skall domarna göra det?”

   Reply

   • Göran X-382 Xusidus
    May 29, 2019 @ 13:23

    Det borde finnas en enighet att vi seglare ställer oss på djurens och naturens sida och respekterar regler som är till för dessa.

    Reply

    • Anders
     Jun 3, 2019 @ 10:13

     Instämmer!

     Reply

 5. Johan Tuvstedt
  May 28, 2019 @ 16:25

  På ÅFOR så har det sedan en viss annan fågelskyddsområdesincident funnits en specifikt punkt i Seglingsföreskrifterna som beskriver att deltagande båtar under tävling inte får vara inne i av myndigheter eller andra förbjudna områden:
  9.3 – While racing, boats shall not enter areas that local government or otherregulations say are forbidden to enter, forbidden to pass or otherwise. Theseareas are obstructions as defined in the RRS.

  – När jag kikar i inbjudan resp föreskrifter för SP2S så hittar jag inget liknande.
  Har inte heller hittat en liknande portalparagraf i Kappseglingsreglerna eller SRS regeln, hjälp mig gärna att hitta tack!

  Reply

  • Seglaren
   May 29, 2019 @ 19:50

   Srs-regeln är väl fel plats att söka den typen av regel som behövs här. Det är seglingsföreskrifterna som skulle kunna reglera detta. Har inte fastnet någon skrivning rörande trafikzonerna?

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.