Solo mellan broarna 2019

Söndagen efter Tjörn Runt (alltså 18/8) så seglas det solo runt Tjörn.

Förra året var vi 14 båtar anmälda.
Efter Midsummer Solo Challenge så kanske några fler är på hugget?

Anmäl er med en kommentar nedan (båtyp, båtnamn, SRS, segelnummer)

Start: under Tjörnbron 09:30:00 för båtar med SRS under 1.000 och 10:00:00 för de med SRS på 1.000 och över (GPS-tid) söndag 18/8.
Målgång: under kraftkabeln strax före (200 m) Skåpesundsbron, man tar egen målgångstid och rapporterar med en kommentar här.
Bana: medsols runt Tjörn
SRSs (shorthanded) enligt tabell/mätbrev/gissning
Priser: inga
Deltagande: på egen risk.

Efter målgång ses man på Almö kvarterskrog.

Sä här såg det ut på Blur 2016 (då jag kom sist).