Smögen Poker Run | eftersnack

Ni som känner mig vet att jag är en ganska progressiv kille, som gillar nya upplevelser, happenings, event och rent allmänt att prova nya upplägg för att se vad som funkar.

I görligaste mån försöker jag undvika att bli en sur medelålders man som är emot allt som inte är som det var förr.

Förra helgens händelse under Hermanö framställdes som ett storbråkk mellan seglare och måtorbåtsförare, och det är klart att allt blir roligare om man framställer det så. På samma sätt som att alla cyklister och bilistare hatar varandra i trafiken.

Så jag tänkte det var läge att komma vidare i debatten.

Här är min take.

Arrangörens ansvar

Jag har ju varit mer och arrangerat olika typer av event, både informellt som glad seglare men även lite mer organiserat, som till exempel i M32 Cup.

Vad som blir tydligt är att man i dessa sammanhang snabbt får många intressenter som måste manageras. Det är deltagare, publik, sponsorer, media, nåringsidkare, hamnar, städer, myndigheter och andra som påverkas av arrangemanget. Och jag måste hålla alla dessa rimöigt happy för att jag både skall kunna genomföra mitt event på ett bra sätt, och kunna komma tillbaka nästa år.

En stor del i detta handlar om kommunikation.

När vi körde M32 Cup inne i Göteborgs hamn tror jag det var 9 olika instanser representerade på de möten vi hade om placering, tidsschema och säkerhet. Det var hamnen, polisen, länsstyrelsen, Styrsö-bolaget, Stena och ett antal andra. Och vi lyckades hitta ett upplägg som gjorde alla nöjda. Och vi stod i kontinuerlig kontakt under hela eventet.

Och just säkerhet är något som står överst på allas prioriteringslista. Man kan inte segla snabba katamaraner mitt i stan (eller köra racerbåt i trånga farleder) utan att ha en tydlig idé om hur man gör det på ett säkert sätt. Och vad som händer när det inte går som det var tänkt.

Smögen Poker Run kunde i god tid samlat alla alla aktörer för att koordinera färdväg och tidsplan. Man hade enkelt kunna unvika trånga farleder där man visste att man inte kunde köra fort flera deltagare har också förespåkat en bana väster om Hermanö för att kunna köra fort utan att störa andra). Man hade kunna ge sina förare tydliga instruktioner om vad som gäller på sjön, och förklarat vikten för arrangemanget att man inte ställer till det.

Att arrangera event av det här slaget kräver att man tar ansvar.

Att man kommunicerar med berörda parter.

Att man svarar när media ringer.

Inget av detta har Smögen Poker Run klarat av.

Uppenbart finns det ett intresse för eventet, och jag är säker på att det går att göra på ett bra sätt. Men nuvarande arrangör och de samarbetspartners som finns behöver ta sig en funderare på hur man gör detta. Eller

Sjövett

Jag passerar varje dag en av Sveriges absolut sämsta korsningar. Den mellan Vasa- och Viktoriagatan i Göteborgs centrum. Det är två rejält trafikerade gator som möts, och rakt genom denna kosning har man lagt en gångbana och en cykelpassage. Dessutom så är det spårvagnar åt tre av fyra håll. Så det är inte ovanligt att bilar från 4 håll, spårvagnar, busssar, cyklister, elscootrar och gående skall samsas på en väldigt liten yta.

Men genom att sänka farten, vara tydlig, skapa ögonkontakt och ta det lite lugnt så löser det sig alltid. När jag kör bil så har jag förståelse för att det tar lite tid för en familj med småbarn att ta sig över, eller att det inte är läge att hävda min rätt mot cyklister på cykelpassagen.

Men skulle någon komma i sin Audi Q7 och klämma hela korsningen i full fart, runda en barnvagn med en halvmeter, och skrämma alla andra – för att sedan hävda att man hade full koll på sitt fordon – så är det ganska säkert att man åker dit för vårslöshet i trafik

Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Skrivningarna till sjöss är liknande:

Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms, om inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.

Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter.

Regel 6 – Säker fart.

Varje fartyg skall alltid framföras med säker fart, så anpassad att det kan vidta lämplig och effektiv åtgärd för att undvika kollision och kan stoppas upp inom en distans avpassad efter rådande omständigheter och förhållanden.

Här var det också ganska uppenbart att de som var yrkesförare, som på RIBen ovan, faktiskt visste vad som gällde.

Då blir det ju bara mer uppenbart att det är pajaskonster att köra på det sätt vi ser i filmen.

Och det har polis, kustbevakning och jurister bekräftat på olika sätt efter att de sett filmen.

Vad händer nu?

För mig är det ganska enkelt. Vill Smögen Poker Run ha ett seriöst event så tar man proaktivt tag i saken och börjar koordinera med övriga parter nu. Om lösningen är att köra en annan helg, utanför Hermanö eller något annat lägger jag mig inte i.

Man funderar också på hur man kan säkerställa att deltagarna följer lagar och regler. Troligtvis handlar det om några få meningar vid anmälan och bra information på förarmötet.

Det är inte raketvetenskap.