Säkerhetskurser enligt World Sailing för 2020

Fick följande från Stefan Nilsson. Som jag sagt tidigare tycker jag dessa kurser är mycket nyttiga om man seglar på havet, oavsett om de krävs i reglerna eller ej.

Intresserade mailar Stefan.

Jag tycker förslagen kring pyro och brand är bra, men jag tror det kan vara viktigt att ha sett en flotte i verkligheten, och veta hur det är att ta sig upp i en-. Även om de inte behövs på de större racen här hemma, så finns de oftast på större båtar och båtar som seglar långt. Även om många kanske inte tänkt segla internationellt när man gör kursen, så är det bra om alla har ett “riktigt” cert i det fall man mönstrar på en båt som skall köra Fastnet eller liknande.

Här kommer information om planeringsläget angående säkerhetskurser enligt World Sailing för 2020.

Bakgrund
2006 startades säkerhetskurserna för havskappseglare i Sverige. Initiativet till detta tog Sten Edholm och jag. KSSS och Svenska havskappseglingsförbundet bidrog med resurser och ekonomi det första året.

Sedan 2013 har jag ett avtal med Svenska seglarförbundet om auktorisation och genomförande av kurserna. Anmälan sker via idrottonline och därifrån hanteras certifikaten.

Genom avtalet med SSF använder vi Bosön för genomförande av kurserna. Vi får därmed bra utbildningsförutsättningar till ett förbundspris.

2018 var intresset för kurserna mycket lågt. Enbart en handfull personer utbildades.
2019 genomfördes tre fulltecknade kurser, och med kö för fler tillfällen.

GDPR-reglerna gör att jag inte har kvar information om de som gått kurser längre bak än 2014. Det finns således ett intresse/behov att få till ett samarbete med förbund och klubbar i landet om kursernas förekomst.

Grundkursen är två dagar, med både teoretiska delar inomhus och praktiska moment i pool och utomhus.
Refresherkursen är en dag (vanligtvis lördagen), med både teoretiska delar inomhus och praktiska moment i pool.

Bedömning
Utifrån en känd kölista på ca 10 personer tror vi det kan finnas mellan 20 – 50 personer till som är intresserade/tillhör målgruppen.
Vi vill därför planera in minst ett, helst två kurstillfällen under 2020. All information ska publiceras på idrottonline genom seglarförbundet

Behov av er respons
Utifrån lämpliga/möjliga helger att genomföra kurserna finns följande:

Helgen v12
Helgen v13
Helgen v14
Helgen v16

Vid många anmälda/intresse så kanske även kunna fungera någon av dessa två:
Helgen v6
Helgen v7

Jag är tacksam om ni kan återkoppla förslag på om någon av dessa helger är olämplig pga annan verksamhet.

För er som anmält intresse att gå kurserna är jag tacksam på återkoppling, vilken helg som skulle passa er bäst.

OSA 2019-11-25

Inför 2020 ser vi även över kursupplägget och reviderar kursboken. Vi ska kika på OSR senaste skrivning och erfarenheter.

Ett sätt att korta ned kurstiden och kostnader är att reducera den praktiska brandutbildningen.
Exempelvis genom att ta bort släckövning med brandsläckare och enbart fokusera på släckning av brinnande person(docka) med brandfilt.
Vad anser ni om ett sådant förslag?

Ett annat sätt är att reducera den praktiska övningen med pyroteknik. Motiv för det skulle kunna vara att reglerna de senaste åren tagit bort krav på flera av de tekniska produkterna ombord.
Vad anser ni om ett sådant förslag?

Eftersom det nu är en praxis att undanta kravet på livflotte vid svenska havskappseglingar, ska vi även i de svenska säkerhetskurserna reducera bort detta moment?
För att möta svenska seglares behov av internationellt gångbart WS certifikat skulle man kunna tänka sig en tilläggskurs på ca 3 timmar.
Vad anser ni om ett sådant förslag?

OSA på dessa utvecklingsfrågor och andra ingångsvärden ni tycker vi ska beakta 2019-12-15