Rolex Giraglia Race på Magic Carpet³

Kvar på bucket list.

Kanske 2021?