Strategi för Svensk Segling 2025?

Under Seglarträffen för nån vecka sedan presenterades status på SSFs strategiarbete. Det ledde så klart till några funderingar…

Nu har man fått med motionsidrotten och den kappsegling som bedrivs “på skoj” i linje med den förflyttning som presenterades redan 2017:

Men.

Och det finns alltid ett men 😃

När man presenterar sina fokusområden så handlar nästan allt om den traditionella triangeln, och hur man i klubbarna går från bred ungdomssegling till elit. Väldigt lite om det gula området som man tidvis varit tveksam kring om man ens vill adressera. Och hur man skall locka alla motionsseglare till en klubb och medlemskap i SSF.

Det som är nytt är framför allt det som kallas “SWE Sailing Academy” där fokus ligger på att kompetensutveckla seglarna. Och det pratas om “Grönt kort i segling”.

Här känns det inte som man riktigt har förstått målgruppen?

I många sammanhang får jag höra att trösklarna är för höga. Att komma in i seglingen. Att börja kappsegla, Att arrangera kappsegling på kul. Och att detta är anledningen till att många nu väljer arrangemang som ligger utanför den organiserade kappseglingen.

Körkort för seglare lär bara höja ribban ytterligare?

Och jag ser också liknande tendenser i den nya indelningen av kappseglingar nedan. Den typiska breddseglingen innehåller ju både proffs (som seglar på skoj) och nybörjare på samma bana.

Ambitionen är så klart bra, och det är viktigt att man ser bredden i vår sport. Men jag tycker inte att man adresserar de grundläggande problemen i vår sport: hur skapar vi fler möjligheter att segla för de som inte kan eller vill elitsatsa (hur kan unga segla bara på kul – i stället för att välja bort segling för en sport utan prestationskrav) och hur får vi klubbarna att se till medlemmarnas livslånga seglingsintresse (i stället för att klubben blir en båtparkering och seglarna arrangerar saker på egen hand).


Grön kappsegling

På gröna regattor deltar nybörjare, de seglare som har ingen eller ytterst begränsad kompetens och erfarenhet av kappsegling. Här ligger fokus på att lära sig och att ha kul! Målet för arrangören är att väcka det livslånga intresset för kappsegling och vår fantastiska idrott. Antalet deltagare på startlinjen och tiden på vattnet begränsas och coaching av regattacoach på banan är tillåten – allt för att man som nybörjare ska få en mjuk introduktion till kappsegling.

Blå kappsegling

På blå regattor deltar de seglare som har kunskaper och förståelse för de grundläggande kappseglingsreglerna och kan behärska sin båt i olika väderförhållanden. Också här finns en rekommendation om att begränsa antalet deltagare i respektive startfält till ca 40 jollar eller ca 20 kölbåtar. Antalet bör också anpassas utifrån typ av tävlingsformat. För att hitta formerna för denna rekommendation kommer SSF att föra dialog med klassförbund och arrangörer under vintern. Inom blå kappseglingsnivå kommer de allra flesta regattor i Sverige hamna eftersom de inte utgör något kval till internationella mästerskap.

På blå nivå kommer Klassmästerskap och Distriktsmästerskap att arrangeras med licensierade funktionärer på blå nivå.

Röd kappsegling

Nu är vi uppe på mästerskapsnivå! På röda kappseglingar deltar seglare som har goda kunskaper och erfarenheter av kappsegling. Deltagarna har goda regelkunskaper och hanterar sin båt bra i olika väderförhållanden.

På röd nivå arrangeras Svenskt Mästerskap, Internationellt Svenskt Mästerskap, Nordiskt Mästerskap och kval till internationella mästerskap. Här krävs funktionärer med röd licens.

Om man som arrangörsklubb vill höja sin regatta till röd nivå för att attrahera erfarna seglare finns inget hinder för detta så länge man därmed också uppfyller kraven på funktionärer med röd licens.

Svart kappsegling

Nivån över Nordiskt Mästerskap. Här sorteras Världsmästerskap, Europeiska Mästerskap och världscupseglingar in. Som seglare har man utmärkta kunskaper och erfarenhet av kappsegling och har dessutom utmärkta kunskaper om regler. Man kan hantera sin båt på ett utmärkt sätt i alla väderförhållanden.

Som arrangör kan man behöva ta hänsyn till krav från internationella klassförbund vad gäller hur evenemanget ska genomföras och vilka eventuella krav på funktionärer som ställs.

Mer information om färgstrukturen och hur den implementeras kommer löpande att publiceras på SSF:s hemsida för kappsegling.