Skip to content

50 Comments

 1. Love SHF
  Dec 8, 2022 @ 23:33

  Vilken mätregel som skall användas är väl en sak men en annan som jag tycker är ett större problem är SHF attityd som förbund och vem som finns till för vem.

  SHF agerar som om dom vore ett kommersiellt företag och att seglarna finns till för dom och inte tvärt om.
  Extremt slutet förbund med attityden pröjsa först sen kan du få lyssna på den här presenationen…..

  man tycks inte fundera alls på vad för mervärde förbundet skall ge till medlemmar, det går också utmärkt att kappsegla på havet utan att vara med i förbundet.

  Majoriteten av all som seglar med SRS är inte medlemmar i SHF eller har behovet av att vara medlem, då blir komiskt att man bara bjuder in medlemmarna till att rösta om, inte alla som berörs av beslutet.

  Reply

 2. Runar Åsly
  Dec 9, 2022 @ 08:24

  I min klubb är jag en av få som seglar aktivt de lokala regattor som finns utanför klubben. De senaste 3 åren har jag tjatat med mig flera klubbkompisar på några regionala regattor. Om det skulle krävas omfattande ORC mätbrev för att segla kan jag med 100% säkerhet säga att det blir omöjligt att värva flera – eller ens få med en del av de som hänger med idag. Även ett srs mätbrev är tröskel för vissa med udda båtar/segel uppsättning.

  Reply

  • Erik P
   Jan 7, 2023 @ 14:13

   SHF bestämmer väl inte om era klubbkappseglingar? Det är väl bara att ge blanka fan in vad de tycker och fortsätta segla SRS så länge ni vill.

   Reply

   • Runar Åsly
    Jan 15, 2023 @ 22:36

    Jag var kanske inte tydlig nog – utmaningen att få med nya till att hänga med på REGIONALA race – utanför klubben – kommer bli omöjlig. Internt kommer folk segla srs.

    Reply

 3. SWE42Calluna
  Dec 9, 2022 @ 08:50

  Oaktat respitsystem så kommer 100-procentig rättvisa aldrig att uppnås. Enkelhet för seglarna är det jag tycker måste prioriteras. Jag har ingen erfarenhet alls av inmätning i ORC men har förstått att i vart fall ORCi kräver mycket av deltagarna. Jag har tidigare arrangerat många lokala kölbåtsseglingar och märkte då att redan då vi gick från LYS till SRS så blev tröskeln alltför stor för många att delta. Administrativt för de som skall sköta ett respitsystem vore det toppen om vi hade ett system där så lite handpåläggning som möjligt behövdes. Jag beundrar den tid och engagemang som SRS-kommittén lägger ner så att vi får möjlighet att kappsegla mot varandra.

  Reply

 4. Pelle Lindell
  Dec 9, 2022 @ 09:17

  Bara några fakta för att nyansera innan vi har börjat: SHF är visserligen klassförbund för SRS men det innebär inte att SHF har någon beslutsrätt om SRS framtid. Det ligger hos SSF’s styrelse och hos Seglardagen. SHF fick rollen som klassförbund för att representera seglarna gentemot arrangörerna av distans SM i shorthand och full-crew men SSF har kvar beslutsrätten över alla frågor i SRS så den nuvarande frågan är om SHF skall motionera till Seglardagen för att få till en annan utveckling än den nuvarande.
  SSF (styrelsen, kansliet, TK och SRS-gruppen) har kontinuerligt utvärderat om det finns alternativ ,inklusive ORC-club, till det nuvarande SRS-systemet som skulle vara bättre för breddseglingen runt om i landet och vi har ganska klart för oss vad konsekvenserna skulle kunna bli av ett byte. Frågor kring respitsystem får ju ganska lätt en religiös anstrykning men jag tar risken att presentera några saker:

  – Att byta ut motorn i SRS-systemet till ORC-club är helt genomförbart. Kravet på indata som båtägaren måste ge är inte påtagligt mer komplicerade än dagen SRS även om det frågas efter några extra mått.

  – Det är också helt klart att ett byte till ORC-club skulle öka kostanden att driva systemet med 300-500 kr / mätbrev och år och det är nog så att båtägarna skulle få betala. Detta är dels avgiften till ORC (där jag har räknat med att vi skulle kunna få en avsevärd rabatt liknande den Norge har haft) och dels ökad arbetstid på kansliet för handläggning av mätbreven då ORC’s process för skapa mätbrev innebär betydligt mer manuellt arbete än nuvarande SRS-system.

  – Ger den skickliga/resursstarka seglaren större möjlighet optimering av respittal och segelkonfigurationer genom tjänsterna i ORC Sailor Services (provmätbrev, speed guides etc). Att använda ORC club som breddsystem gör att de optimeringar som vissa (oftast duktiga) seglare gör för ORCi även kommer att gynna dessa båtar i breddsystemet
  – SSF måste fortsatt utveckla och driva en portal som hanterar mätbrevsansökningar, inmatning av båtdata, betalning och publicering av mätbrev på samma sätt som idag då ORC’s nuvarande system inte har en tillfredställande funktionalitet

  – ORC-club är mer deterministiskt än SRS. ORC-club och ORCi använder excakt samma VPP men den indata som saknas i en ORC-club ansökan måste ansättas/gissas av den rating officer som utfärdar mätbrevet. Det är mycket viktigt att det görs på ett konsekvent sätt då dessa gissade parametrar har en avsevärd påverkan på respittalet. För udda båttyper behöver även val/modifiering av skrovfiler utföras med skicklighet. Detta sammantaget gör att ORC-club mätbrev utfärdade av olika rating offices (olika länder) strikt sätt inte är helt jämförbara. Kort sagt är både ORC och SRS beroende av en konsekvent och rimligt skicklig handläggning om det skall bli bra respittal.

  – SRS hanterar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i ett för användarna integrerat system. ORC-club är enbart för kölbåtar. ORC har förvisso numera en flerskrovsregel men den är ny och oprövad. ORC hanterar inte jollar.

  – Finland har kommit överens med ORC om att publicera en FIN-rating tabell för många standardbåtar. Kostanden till ORC för detta är oklar. Det är vår bedömning att en tabell baserad på ORC skulle innehålla betydligt färre båttyper än idag främst pga. av den stora arbetsinsatsen som krävs för att få en vettig kvalitet.

  – Ett system baserat på ORC-club skulle potentiellt göra det enklare att segla över gränserna till Finland, Estland och Norge. Det är dock en fördel som är en total icke-fråga för den stora majoriteten SRS-seglare. SSF’s bedömning är att vi har ca 1700 båtar som seglar SRS och av dom är det ca. 100 som seglat utomlands i år. Omvänt har SSF utfärdat ca 75 SRS-mätbrev till utländska båtar. Många av seglingarna utomlands har dessutom seglats under ORCi och inte i respektive breddsystem.

  Dessutom finns många andra skillnader och det skulle det bli förändringar av de relativa respittalen på många båtar men det är inte meningsfullt att diskutera det just nu eftersom ORC’s VPP i år har genomgått en större förändring (förhoppningsvis förbättring) och utfallet av det är till stora delar okänt eftersom det nya VPP’t inte är släppt än.

  Min personliga reflektion är att ORC erbjuder vissa fördelar, speciellt för mer seriöst satsande team som SHF’s medlemmar, men för den stora majoriteten SRS-seglare ute i klubbarna skulle ORC bara ge en ökad kostnad utan att ge en påtaglig förbättring över SRS.

  Pelle Lindell
  Ordförande i SSF TK

  Reply

 5. Johan Tuvstedt - SHF ordf.
  Dec 9, 2022 @ 09:46

  Bara lite kompletterande fakta kring SHF:
  Vi är klassförbund både för SRS och ORC.

  Vår verksamhet är 100% medlemsfinansierad, vi får ingen kick-back vare sig på ORC eller SRS mätbrev. Inga bidrag från Seglarförbundet, Vi ber våra medlemmar om 150kr årligen och de samarbeten vi har syftar till att återföra alla intagna medel till deltagarna i dessa projekt & evenemang.

  Vi har 477 medlemmar, vi har tills nu tagit emot drygt 60 röster på vår fråga och ett 20 tal mycket relevanta synpunkter att ta i beaktande inför en eventuell motion och en kommande utredning.

  Nu när vi får fin-uppmärksamhet på BLUR får vi nog massa fler röster / synpunkter. – Superbra!

  Vi har valt att ställa frågan för att få in ett brett underlag till om vi ska gå vidare med detta
  SHF uppskattar verkligen att frågan dryftas, vi tror det är bra för breddseglingen att denna typer av frågor faktiskt hudflängs i olika medier och på nätet.

  SHF har ingen annan agenda än att driva de frågor som våra medlemmar stödjer.
  – Utöver våra GoForSpeed! seminarier och de evenemang som vi aktivt medverkar i.

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Dec 9, 2022 @ 12:11

   Jag tog medvetet bort länken till röstningen.
   Vill du dela den här så är det så klart ok.

   Sedan kan jag känna att det finns en svår distinktion i att vara a) klassförbund för SRS (verka för alla SRS-seglares bästa), b) vara klassförbund för ORC (verka för maximal spridning av den regeln) och c) “driva de frågor som våra medlemmar stödjer”?

   Jag tycker ni gör ett grymt jobb för era kärn-medlemmar – vi som tar vår segling på lite för stort allvar. Men risken är så klart överhängande att det sker på bekostnad av de 95% av SRS-seglarna som inte är medlemmar.

   Min uppfattning är att ert resonemang i denna fråga belyser skillnaden mellan de frågor ni vill driva och vad som är viktigt för breddseglaren.

   Reply

 6. Fabian Thies
  Dec 9, 2022 @ 10:51

  2 Frågor:
  1. Gäller dagens norska mätbrev i finnland/ Estland?
  2. Kan man få ett ORC Club tal för båtar som saknar skrovfil?

  Reply

 7. Pelle Lindell
  Dec 9, 2022 @ 11:00

  1. I princip borde dom det men i praktiken vet jag inte
  2. Ja det kan man. Då måste i praktiken det nationella rating office skapa en skrovfil som är “good enough” och vad det är upp till varje rating office.

  Reply

 8. Johan Tuvstedt
  Dec 9, 2022 @ 13:35

  Omröstningen är för våra medlemmar, så bra att du tog bort länken. Våra medlemmar är till mycket stor del BLUR-läsare så de 250 medlemmar som ännu inte öppnat mailet kommer nog göra det när de läser den här postningen.

  – Jag tänker att breddseglingsperspektivet väl kommer komma fram i dialogen med Seglaförbundet, TK och övriga som lär bli inblandade om vi får tillräckligt många som tycker att vi ska gå vidare.

  Självklart finns en konflikt i att vara klassförbund för två konkurrerande regler, därför är det viktigt att vi är säkra på att en majoritet av våra medlemmar vill att vi driver denna fråga. Att vara klassförbund för samtliga som nån gång seglat SRS är en svår uppgift, vi väljer därför i likhet med andra medlemsorganisationer att agera på vad en majoritet uttrycker. Det är alltid svårt att dra slutsatser av vad den stora tysta massan verkligen vill.
  Om vi motionerar till seglardagen kan jag tänka mig att densamma kommer tillbaka till klassförbundet och ber om diverse konsekvensbeskrivningar och utredningar, alternativt sett hänvisar till tidigare gjord utredning.
  Jag tror att nätet är en bra plats för att fånga olika infallsvinklar på frågan och välkomnar debatten.
  Jag tror debatten i sig är positiv för breddseglingen och ger en möjlighet för de som följer den att se att många engagerar sig i frågan och har klart olika infallsvinklar.
  Kanske läge att sätta upp en tråd om hur ORC-Club/NORRating/FINRating/ESTRating fungerar så vi kan ta sakfrågorna i den.

  Reply

  • Älskar SHF
   Jan 23, 2023 @ 17:04

   Majoriteten av era medlemmar är med i SHF för att segla ORC.
   Majoriteten av alla som seglar SRS är inte med i SHF.

   Johan – Tycker du då på riktigt att det är rimligt att ni skall besluta om en regel som era medlemmar inte är intresserade av? Ni representerar ju inte dom som faktiskt är intressenter av SRS.

   Det finns SRS tävlingar dom dra fler deltagare än vad SHF har medlemmar…… Det säger en del om vem talan ni faktiskt för.

   Tycker det är häpnadsväckande att frågan drivs med en personlig agenda än vad som är bra för segelsporten.

   Reply

 9. Anders Dahlsjö
  Dec 9, 2022 @ 13:36

  Härligt med lite diskusion om SRS så här på lågsässongen. Det kanske blir så att många av de som brukar klaga på SRS nu tänker till om de vill ha pest eller kolera. Bra med Pelles sakliga redovisning om konsekvenser. Jag är själv av uppfattningen, att om det fungerar varför laga. Förhoppningsvis har vi eldsjälar som är duktiga och vill driva SRS i många år framöver för våra breddseglare att utnyttja och de lite mer avancerade kan segla mästerskap i, utan att behöva lägga alltför mycket energi på att optimera mot en regel.

  Reply

 10. Pelle Pedersen
  Dec 9, 2022 @ 14:33

  Hur kan detta bli en fråga??
  Vi har då enligt utsago ca 1700 båtar som seglar enligt SRS. Är det mätbrev förresten eller “alla”?
  Sedan har vi då 477 medlemmar i SHF, detta är alltså INTE båtar då alla (inkl gastar) som seglade tex SM i distans var tvungna att vara medlemmar… = kan det vara ca 100-150 båtar som är medlemmar?
  Visst måste alla förstå att en mycket viktig “grundbult” för att få så många som möjligt till startlinjen är att förenkla!!??
  Se bara på danska Silverrudder!! Där startar det ca 3 gånger fler båtar än vad hela SHF har i antalet medlemsbåtar!! Helt UTAN mätregel…
  När jag nu ändå är uppe i varv! så föreslår jag skrotning av alla typer av “SM i SRS”!! Varför?! Läs ovanstående… Nu önskar jag alla hel och halvtokiga seglare trevlig helg och kan det inte snart bli april-maj så vi kan komma igång!! :)

  Reply

  • David
   Dec 17, 2022 @ 21:26

   Det finns 1023 registrerade godkända mätbrev. Vi har ingen av 15 deltagande båtar i vår klubb som har ett aktuellt registrerat mätbrev, så 1700 låter som en försiktig killgissning.

   Tycker att SRS fungerar fint för små och medelstora klubbseglingar, det brukar bli väldigt jämt och hög spänning. Det är trots allt stora skillnader mellan standardbåtar, så att helt skippa mätregler eller respitsystem skulle ju bara gynna goda, snabba konstruktioner.

   Annars håller jag helt med dig (och Peter nedan). Låt SHF anordna seriösa tävlingar i ORCi med internationella deltagare så kan vi i klubbarna satsa på att få många lokala deltagande båtar.

   Reply

 11. Rikard I
  Dec 11, 2022 @ 20:49

  Var ska jag börja?
  Breddseglingen för kölbåt i Sverige behöver en “enkel” regel och inkörsport för alla som någon gång under året vill tävla. SRS är den regel som TK valt och den skulle kunna vara OK, om den även såg efter de behov som den ska fylla i så fall. Dagens SRS missar tyvärr på att det stora flertalet seglare, nya och erfarna, måste ansöka om ett mätbrev för sin guldklimp. SSF skulle behöva ändra sitt förhållningssätt till hur Tabellen uppdateras för varje år då båtar tillkommer. Enklast skulle kunna vara att ta den mest restritiva båten för sin båttyp ibland mätbreven och ange den i Tabellen. Den som då kommer ny får åtminstone vara med om den vill prova på. Det fungerade på LYS-tiden. Fram till 2012 så hade jag inte behövt mäta in en enda kölbåt som jag tävlade med utan det gick att köra med en Ohlsson22, Helmsman23, SK55, Scampi och Express utan att fundera. Min familjs tävlingsvana i kölbåt att årligen endast köra Ornö Runt ifrån början av 80-talet hade inte funkat med dagens SRS.

  Valet av formel ORC eller TK analytiska approximation har jag egentligen inget direkt att säga om, även om jag föredra VPP pga prediktiva resultat. Men hur den används med sin semi-empiriska del finns det mycket att säga om. Tyvärr gör applikationen av “stegfunktioner” och den icke-deterministiska delen att det;
  dels finns ett gäng båttyper som får märkligt låga SRS i förhållande till sin förmåga och till ex.vis ORC. Det blev mer känt ibland seglare efter årets VM SH på Gotland runt, då svenska båtar fick sina ORC-mätbrev,
  dels finns en tendens av empirisk anpassning (uppåt) för några få båttyper pga deras resultat (empiri), medan andra med samma framgångar får bibehålla sitt mätetal oförändrat. Det leder fram till nästa område som skulle behöva fixas till om SRS ska kunna frodas.

  Reply

 12. Mats V
  Dec 12, 2022 @ 07:30

  Reply

 13. Rikard I
  Dec 12, 2022 @ 09:39

  Ödesmättad titel på tråden. Bra sammanfattning av både Pelle och Johan. Intressant det som Pelle säger om möjligheterna framåt för SRS. Breddseglingen behöver ett ännu enklare system.

  Reply

 14. Carl Peter Carlsson
  Dec 13, 2022 @ 10:27

  Jag tror att det bästa för att locka till bred kappsegling är att låta SRS vara så enkelt som möjligt. Med bredd skapas intresse hos fler att ”spänna bågen” och sikta på större utmaningar. Krångla därför inte till det med krystade mästerskap, läs SM. Arrangera istället stora tävlingar som lockar många deltagare. Då skapas ett mångårigt intresse för segelsporten som gynnar framtida tillväxt.

  Reply

 15. Rikard I
  Dec 13, 2022 @ 21:19

  Breddseglingen behöver en enkel regel så att tröskeln hålls låg till den som vill prova på att tävla. För att nå det behöver Tabellen hållas uppdaterad med alla nya båtar som dyker upp och så komplett som möjligt. TK har möjligheten att få det att hända om vi håller kvar i SRS.

  Reply

 16. Rikard I
  Dec 13, 2022 @ 21:38

  Komplexiteten har ökat markant för kölbåtsseglingen på senare år. Förnyelser av mätbrev, och ev en uppdaterad för den begagnade spinnakern man köpte av kompisen blir pengar och pyssel. Och sedan tillkommer dvs säkerhetskurser om man vill utmana sig själv och kompisen på en Twostar. Snart ska kölen inspekteras för att få tävla. Unika segelnummer är obligatoriskt. Frågan är vad mer krävs kommande säsong. Det är ljusår från att köra ett Ornö runt på 80- och 90-talet med den båt man råkar ha och med den utrustningsnivå som den kom med. Jag är övertygad att det är tillbaka mot enklare system som krävs för att få ännu fler seglare aktiva.

  Reply

 17. Rikard I
  Dec 15, 2022 @ 19:49

  SRS kan mycket väl vara två saker samtidigt – för breddseglingen som den redan är idag och för ett SM. Det finns inget i regeln som talar emot det. Om man inte vill segla mästerskap utan segla på klubben så är det helt ok. Men att den klass som har flest seglare i Sverige inte skulle ett eget mästerskap vore lite märkligt då andra respitregler i världen inte ser ett hinder med det. Och tack till Havskappseglingsförbundet för att de vill arrangera SM i SRS. Och tack till TK för att de förvaltar SRS.

  Reply

 18. Peter Gustafsson
  Dec 15, 2022 @ 20:44

  Jag har funderat en del på varför denna konflikt uppstår.

  Jag tror att SHF skulle vinna mycket på att positionera ORCi och SRS längre ifrån varandra.

  D.v.s. att man ännu tydligare portionerar ORCi som den regel där man seglar seriösa mästerskap, och där man vill attrahera seriöst satsande båtar som kan åka till ett EM eller VM för att verkligen prestera resultat. Här finns mycket att göra, då vi idag har en enda båt som håller internationell klass (grattis Team Pro4u).

  Då skulle man också kunna positionera SRS som en breddregel där det viktigaste är att samla många båtar och se till att folk tycker att det är så roligt som möjligt. Då skulle man kunna sänka kraven och verkligen jobba hårt på att få till en bredd. Som förhoppningsvis är grogrund för fler projekt som satsar.

  Nu tycker jag att man hamnar lite mitt emellan. Ett SM i SRS som vare sig är enkelt att vara med på eller håller hög klass träffar inte målet. Det blir vare sig hackat eller malet.

  Jag vet hur mycket jobb som ligger bakom en enskild kappsegling eller serier av olika slag. Men jag vet också hur mycket bättre det blir när man är tydlig med både målgrupp och värdeerbjudande.

  Reply

  • Rikard I
   Dec 21, 2022 @ 22:27

   Det vore en god idé’ som du säger Peter, att ORCi skulle kunna vara mätregel för de som vill segla stora mästerskap. Och SRS skulle kunna vara bara för breddsegling. Tyvärr faller det på att ORCi mästerskapen är storbåtsracing där lilla klassen kräver en 36-37fots båt för att hävda sig. Och vi har ju internationella race som Gotland runt i Sverige som redan använder SRS som gemensam mätregel. Och det fungerar ju hyfsat. Så på något sätt borde vi kunna samsas inom en regel med både enkelheten och tillräckligt rättvis formulering på båtfart.
   För den som vill räkna om SRS till ursprunglig nivå (LYS), multiplicera med 800/653. Sedan 2020 är normbåtens fart 653 sek/nm (eller ung 5.5 knop).

   Reply

  • Johan
   Dec 22, 2022 @ 13:53

   Håller med.

   Har säkert missat någon poäng, men jag skulle gärna se att klassbåt fick välja SRS-tal för en kappsegling efter segelsättning med båtens “standardstorlek” för G1, G2 och G3 utan att behöva ta ut mätbrev.
   Precis som med eller utan spinn.

   Reply

 19. Magnus W
  Dec 17, 2022 @ 17:42

  Jag tillhör ju dem som tycker att SRS är den vettigaste kompromissen mellan, enkelhet, kostnad och rättvisa. Därför är det lätt att hålla med Anders D om att man inte behöver laga det som inte är trasigt. Min största invändning mot ORC club är att den ställer allt för stora krav på arrangörerna. De skall ju bland annat ta hänsyn till vilken vindstyrka racet seglas i. Att räkna fram vindstyrkan baserat på hur fort en viss båt seglat är inte det enklaste, inte helle när vinden varierar över dagen eller när det är jaktstart. När sedan arrangören bestämmer ett entalssystem, som tex Faerder Race, så är det ju i princip ingen skillnad mot SRS ändå.

  Reply

 20. KåreL
  Dec 17, 2022 @ 19:54

  Förra året så jämförde jag 63 båtar med både ORCi- och SRS-mätbrev. Det visade sig att skillnaden mellan ORCi/SRS varierade från -3,84% till + 5,2%. Så de två båtarna som skulle få störst förändring vid byte till ORC skulle få en förändring på 8% förhållandevis till varandra. Inga långsmala båtar fanns med både ORCi och SRS-mätbrev. Tänker inte diskutera vilka enskilda båtar som verkar gynnas av SRS respektive ORCi, men generellt kan man säga sportbåtar och långsmala båtar straffas vid en övergång till ORC och båttyper som går bra på ORC regattor gynnas och flera båtar som går bra i SRS kommer missgynnas.

  Reply

  • KåreL
   Dec 17, 2022 @ 19:57

   Jag menade förra säsongen (2022) inte förra året (2021)

   Reply

   • Curt Gelin
    Dec 20, 2022 @ 20:01

    Vi som seglar med gamla klassiker kör med Alma-regeln, som klarar även gaffelriggar. Resultat publiceras parallellt med SRS. Ändå och trots gratis, deltar som bäst 15-20 båtar. Dessvärre minskar deltagandet på flera distansseglingar. Danskarna verkar piggare. Vad är deras recept?

    Reply

 21. Rikard I
  Dec 19, 2022 @ 14:50

  Kåres inlägg leder tillbaka till den egentliga frågan från SHF – vilken formel som skulle användas i framtiden. Och det Kåre tar upp stämmer mer allmänt för över 200st dataförda båttyper – att SRS ger framförallt RS en ordentlig rabatt mot ett VPP från någon procent och upp till 6% . Det gäller dock inte för alla i den gruppen, då några av de mer jolleliknande får ett påslag i SRS.
  LS hade en ordentlig rabatt i SRS begynnelse 2010-13, men är nu hyfsat nära majoriteten med endast enstaka med en rabatt på 2%.
  Samtidigt finns det i gruppen C/R ett tiotal båttyper som har fått en större rabatt, som är svårt att hitta skäl i dess data eller VPP.
  Allt detta kan TK arbeta bort om de vill och kanske göra det som Pelle säger ovan. Låta SRS ta mer intryck av VPP-baserade formler oberoende om det sker med dagens algoritm eller med ORC Club. Det har jag själv ingen starkt åsikt om. Det viktiga är, som Pelle säger ovan, att behålla enkelheten för alla tävlande men främst för de som kommer nya till vår sport.
  Men så länge som vi har ett eget sätt att räkna, behöver det finnas en riktigt tredjepart inom SSF att ta uppenbara felaktigheter i SRS-regel till för bedömning. Idag har jag förstått att Protestkommitten i SSF endast sträcker sig över seglarens ansvar och skyldigheter. Det som tidigare låg under segling under sportmannaskap och gentlemannaskap/ärlighet har fallit bort för delar av seglings-Sverige. SSF ser nu TK som alla tre delar av rättskipandet för alla SRS-relaterad ärenden, vilket jag tycker är olyckligt. Oavsett hur duktiga TK är, så blir det fel ibland. För semi-empiri ska även den användas sportmannamässigt – inte bara för 1% av flottan.

  Reply

 22. Skoglund
  Dec 19, 2022 @ 19:45

  Har aldrig ordentligt satt mig in i ORC då det inte varit aktuellt för mitt seglande. Men nu blev jag intresserad. Efter lite kontakt med Johan T så valde jag att ta ut ett testmätbrev baserat på ett ORC-club brev så en S-30 där jag justerade seglaplan, depl mm (”Passaden” i Finland är inte Passad).
  Valde att jämföra mot en Arcona 340 som är känd för mig. Se jämförelse i länk nedan.
  Vad som är mest rätt SRS eller ORC låter jag var osagt. Jag kan ialf konstatera att ORC menar att Passaden ska vara snabbare i vindar över 8m/s. Jag har verkligen svårt att se att det skulle vara möjligt men det är kanske så.

  https://drive.google.com/file/d/1aeDzfSp1_dlUi5yzqOF-AhP-aOPGX9bB/view?usp=share_link

  Reply

 23. Peter Gustafsson
  Dec 23, 2022 @ 20:56

  Som väntat?

  SRS medlemsundersökningen.

  För ett par veckor sedan frågade vi alla våra medlemmar om de vill att vi ska arbeta framåt för en gemensam respitregel i närområdet nu när Norge, Finland, Estland och flera andra länder runt Östersjön fokuserar allt mer på ORC.

  Vi fick ett knappt hundratal svar och med en tydlig majoritet för att arbeta vidare på detta långsiktigt (70%). Parallellt med ett tydligt mandat från våra medlemmar fick vi dessutom in ett stort antal väldigt relevanta och konkreta synpunkter som framförallt rörde kostnader, tillgänglighet, behov av tabell och sätt att hantera båtar som saknar skrovfiler. I stort att matcha alla de båttyper som idag hanteras i SRS och att de inte får få det svårare eller dyrare att delta i framtiden efter ett eventuellt skifte.

  SHF styrelse har därför gått vidare och motionerar till seglardagen 2023 om att bedöma om möjligheten att ena hur Sverige seglar respitsegling med våra grannländer. Nästa steg i processen är att hela Seglarsverige säger sitt om vi ska gå vidare i frågan. Finns väl en viss risk / möjlighet att SHF får vara med och ta fram underlag både före och efter ett eventuellt seglardagsbeslut. Vill du vara med i en referensgrupp är du välkommen att anmäla ditt intressen på havskappseglingsforbundet@gmail.com

  Reply

  • Andreas
   Dec 26, 2022 @ 19:50

   Ja verkligen. De som gjorde en enkät för att jobba vidare med ORCi fick gehör .
   Men för oss som är måttligt intresserade av ORCi på hemmaplan??
   En ännu mer komplex segling. Konstigt att majoriteten var positiv då man läser alla kommentarer ovan som ändå utgör en betydande del av dessa enkäter

   Reply

   • Peter Gustafsson
    Dec 30, 2022 @ 14:18

    Min uppfattning är att läsekretsen här har mycket större bredd än SHF, så jag tycker inte det är konstigt att resultaten diffar.

    Den bistra sanningen är väl att den genomsnittlige SRS-seglaren struntar i både blur.se och SHF, och det är ju för dem som SSF skall tillhandahålla enkla och billiga mätetal.

    Reply

    • Stefan K
     Jan 14, 2023 @ 00:00

     Håller med dig Peter. Tycker Albert Einstein uttryckte sig på ett generellt och väldigt bra sätt: “Allt ska göras så enkelt som möjligt. Men inte enklare”.

     För 95% av oss som kappseglar, så fungerar nog dagens SRS väldigt bra. Och med en rimlig enkelhet.

     Reply

 24. Rikard I
  Jan 12, 2023 @ 16:43

  Reflektion till din alltid lika spännande “Årets…”, Peter. Alltid kul att se vad som finns på din radar för året.

  Årets debatt – SRS: egentligen är det ingen skillnad på vad SHF försöker göra via Seglardagen jämfört med dagens hantering av en mätregel – 5% råder idag över hur vi ska segla. Jag var ju t.o.m. tvungen att byta vår tidigare båt för att kunna tävla på lika villkor. Så att SHF gör ett försök till att utveckla och kanske hitta nya vägar till vad som är enkelt, billigt och mer sportsmannamässigt, kan jag inte se något negativt med. Framförallt om det kan kombineras med de idéer som Pelle Lindell beskrev ovan om enkelhet och system.

  Årets SRS-raket. Z-31+. Håller med om att det är ett riktigt snyggt bygge och den seglas väl. Det är troligen också en av de båtar som Kåre hade med i sin jmf mot ORC. För om vi skalar upp deras VPP-baserade ORC SH-brev från 2022 med motsvarande SH/Fullcrew-skillnad i SRS, så skulle dess full crew SRS vara 1.155 istället för 1.095. Så den båten får en riktigt bra edge i SRS.

  Reply

 25. Marcus Sylvin
  Jan 15, 2023 @ 13:09

  Jag funderar på om en del också kan ligga ansvars frågan.
  Känslan är att den har skiftat från båtägare till arrangör, för att arrangören ska ha ryggen fri sätts de upp krav som skapar komplexitet i att få fler deltagare, dom jobbar lite mot varandra.

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Jan 15, 2023 @ 18:07

   Ansvarsfrågan har ju egentligen inte ändrats, men framför allt stora klubbar har blivit mer försiktiga över tid. Jag tycker framförallt att det har att göra med hur många seglare man har med bland de som arrangerar.

   I de event där det finns färre aktiva seglare med i organisationsteamet, så tycker man oftast att man gör ett bättre jobb genom fler regler och förtydligande. När seglare själva arrar så är ofta både inbjudan och annan administration enkel och relevant.

   Det verkar finnas en inneboende konflikt mellan World Sailing, förbund och stora klubbar som vill “skapa värde” genom mer komplexitet. Och seglarna som ser det tvärtom.

   Reply

 26. Pelle Pedersen
  Jan 20, 2023 @ 10:06

  På temat “Keep it simple” eller som här NOT…
  Som många av er vet så är gamla halvtonnarna grymt aktiva runt Tönsberg i Norge, tror dom 15-25 båtar!
  I sommar toppar dom med Half Ton Cup som ett 40-års jubileum, 1983 hade dom “riktiga” HTC!
  Jag har följt dom med “brett smil” eftersom dom verkar vara mycket inkluderande och seglar nästan året om med massa trevligt socialt runt ikring.
  Så långt inga konstigheter och nyligen kom inbjudan till NM ut!!
  Men nu börjar det… Att skipper ska vara medlem i en klubb är inget konstigt, däremot ska samtliga i besättningen ha en tävlingslicens hos NSF OCH vara medlemmar i Half Ton Class Norway!
  Där försvann enkelheten och (i mitt fall intresset) charmen med Half Ton Norway.

  Reply

  • Sillstryparn
   Jan 25, 2023 @ 18:41

   MK båt i Norge renoverar en massa gamla IOR lådor.
   Mycket kul att se på deras Facebook med bilder på båtar som väcker minnen för oss som gillar nostalgi.
   Just nu renoveras exvis Södergrens Halvtonnare Blues plus en massa annat om man ger sig tid att scrolla.

   https://www.facebook.com/MKBaatAS

   Reply

   • Carl Peter
    Feb 21, 2023 @ 11:52

    Det ligger även 13 IOD “lådor” i Stenungsund. Renovering sker hela tiden av gänget på Tjörns Yacht Service, förstärkt med entusiaster. Väl värt en uppskattning om någon har en till övers.

    https://www.iodfleetsweden.com/

    Reply

    • Pelle Pedersen
     Feb 21, 2023 @ 14:25

     Carl Peter! Jag har en uppskattning till övers!! IOD gänget i Stenungsund är mycket trevliga.
     Hade den stora förmånen att få låna en IOD inför och under ett Tjörn Runt!
     Jag säker på att halvtons-gänget i Tönsberg är det också men det skiter sig när dom krånglar med multipla medlemsskap bara för att få segla ett klassmästerskap.

     Reply

 27. Peter Gustafsson
  Jan 20, 2023 @ 10:09

  På temat “det finns inget lustfyllt initiativ från vanliga seglare som inte ett förbund kan ta död på”.

  😀

  😮

  🤯

  Reply

 28. Peter Gustafsson
  Mar 5, 2023 @ 19:48

  Här kommer SSFs styrelses yttrande (med analys av tekniska kommittén) inför Seglardagen 25/3.

  “Styrelsen bedömer att så länge vi kan driva och utveckla SRS under nuvarande förutsättningar, är det ett system som för bredd-segling på klubbnivå är lika bra och billigare än ett system baserat på ORC-club.”

  Jag har lite svårt att förstå varför detta drivs så hårt, trots att SSF och TK tydligt markerat att man inte är intresserade. Och där 94% av seglarna inte skulle uppleva någon förbättring? Visst skulle man kunna vinna en omröstning genom att få med sig de stora distrikten, men utan eldsjälar som gör jobbet så har jag svårt att se att detta blir lyckat på sikt.

  Finns det inte mycket annat vi skulle kunna göra för att öka kappseglande?

  Reply

  • Rikard I
   Mar 21, 2023 @ 08:33

   Det borde finnas annat att fokusera på. Det har du helt rätt i. TK beskriver själva sättet i Pelles beskrivning i tråden.
   Men saken är att SHF gör ett försök att öka det sportliga i breddregeln och dra nytta av våra grannländers sätt att uppnå ett bra system för breddsegling. Som det är nu i SRS, så finns det ologiska mätetal som skapar misstro till hur regeln fungerar. Följande exempel på denna ologik är:

   Vinnare i SRS-lotteriet – Minus 2-7% SRS mot ett VPP (18% av kontrollerade mätbrev):

   LYS-båtar 60-80-tal:
   Dynamic 35/3000, Aphrodite 29, Diva 35, Ravage 36, Omega 30, X-99, Compis 36, X-119, Smaragd, Omega 42, Compis 363, Inferno 29, X-102, Albin Nova

   Övriga C/R:
   Pogo 8.5, Sunshine 38, SunFast 3600, Elan 310, XP-38, Elan 350, A-31, Bongo 960, Whitbread 30

   RS-båtar:
   Figaro 3, Seascape 27, Z30+, Bull 7000, Pogo 30, Figaro 2, Dehler 30, Open 7.50, HP1030, Grand Surprise, SunFast 3300, BR 38*, Celeste 34*

   Förlorarna i SRS-lotteriet – Plus 2-7% SRS mot ett VPP (4% av kontrollerade mätbrev):

   Övriga C/R:
   X-37, Dehler 35, First 35, Dufour 40 HR, Bavaria 38 Match, Dehler 47

   RS-båtar:
   Elvström 717, CB66, C55

   Reply

 29. Peter
  Mar 6, 2023 @ 09:40

  intressant svar rörande sällan kappsglare. det är sannt att de är priskänsliga när det rör mätbrev. jag hävda dock att det är oberoende respitregel så behövs för den gruppen en tabell som innhåller merparten av båtarna som seglas av just den gruppen. det finns här flera aspekter som anses som tröskel. idag är enligt mitt tycke allt för mycket fokus på mätbreven. dessa kräver både större förberedelse, kunskap samt kostnad för den enskilde seglare. för de som är lite mer inbitna är oftast fokus på rättvisan större men i den gruppen? inte så sällan bestämms deltagande på en klubbsegling på plats eller nära intill. just en tabell underlätta ju enkelt kappseglade i enklare former.
  med en tabell som har fokus på just sällanseglare snarare rättvisan på 3:de decimalen så blir det naturligtvis även frågan hur den skall finanseras.
  jag förstår SHF’s resonemang. ORCi, ORC-clubb samt enligt finska modellen ger en helhet utan större hopp, dvs. man kan röra ´sig i en utvecklingsbana utan större hopp mellan olika respitsystem.

  Reply

 30. Peter Gustafsson
  Mar 27, 2023 @ 02:32

  Det gick väl ungefär som förväntat:
  3 röster för – 74 mot.

  https://shf.nu/2023/03/26/shfs-motion-till-seglardagen-faller-och-srs-star-starkt-i-sverige

  Då kan vi återgå till de viktiga frågorna.
  Hur får vi ut fler på vattnet?
  Hur gör vi det enklare att vara med och kappsegla?

  Reply

 31. Rikard I
  Mar 30, 2023 @ 14:17

  Tråkigt att SSF inte tog tillfället i akt och utveckla SRS mot en modern regel. Nu är vi i princip ensamma i Seglingsvärlden om att utgå från principer från decennier tillbaka; i vårt fall LYS. De attribut som under 70-80-talet fick tävlingar att växa deltagarantalet är nu utbytta mot krav och kostnader i det oändliga.

  Sedan kan jag glädja KSSS rep. att deras förslag om ett golfhandikapp redan införts i SRS i det fördolda, där bra resultat sätter mätetalet sedan minst 6 år tillbaka. Men precis som i golf finns det också de som inte får sitt handikapp justerat. Så inget nytt under solen ;-)

  Reply

  • Magnus Witting
   Apr 9, 2023 @ 15:39

   OK Rickard. Dags att du försöker visa oss hur du kommer fram till dina tvärsäkra uttalanden om SRS och andra regler här på BLUR de senaste decenniet. Inte nog att du tar heder och ära av en massa hårt arbetande frivilliga och sår misstro mot regeln i största allmänhet, du beskriver aldrig hur du kommer fram till dina siffror. Dags för det nu? Eller kan vi förvänta oss en ödmjukare framtoning?

   Reply

 32. Peter Gustafsson
  Apr 1, 2023 @ 08:02

  Fast det stämmer inte Rikard. Kommer just nu från Newport där man seglar PHRF (som är olika i olika regioner), ORC och ORR. I julas var jag i Melbourne där man seglade PHS, AMS (dynamiskt handikapp som ändras under säsong), IRC och ORC. Vi ser också allt fler race som seglas med andra principer än “moderna regler”.

  Så att man skulle lösa precis alla behov med en perfekt regel är en utopi.

  Vi är överens om att krav och kostnader är ett hinder för bredd – och det borde ju vara denna fråga som var överst på SHFs agenda? Men det är inte kopplat till SRS, utan vi ser samma utveckling i Norge som var först ut med “ORC light”.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.