Skapa nästa generation landseglare

Aeronamics är ett kul projekt där man genom så kallad “co-creation” skall få input kring vad seglarna vill ha. Det är ett intressant koncept, även om vi inte har sett det i vår bransch. Maxi 11 var väl ett försök men man lyckades inte ta det hela vägen. We are very glad you have found […]