Alerion 41

Inte så racig, men jag har alltid gillat Alerion-båtarna. Eller så har jag bara snöat in på myten om Newport: R12, J/boats, dagsseglare, “picnic boats” och M32 :-)