Om masten är för lång…

http://www.youtube.com/watch?v=HAEfwq78y9o