Sjäräddningssällskapet har koll

Sjöräddningssällskapet är en fantastisk organisation på många sätt. Först och främst räddar man liv. Utan statliga bidrag står man för nästan all sjöräddning i Sverige (70%) och man engagerar nästan 2000 frivilliga livräddare och massor av medlemmar. Ja, ni fattar. Och eftersom man är så beroende av människors engagemang, så har man lagt lite extra […]