Finurlig fransman | TEMO·450

Jag har ju letat efter en liten motor att ha på vår Open 7.50. Egentligen vill jag inte förstöra ett fint koncept, men båten levererades med en vricknings-åra som inte gör så myom,et nytta när det blåser från fel håll. Så klart vill man segla ut och in i hamnart, men det är mycket båt […]