Sweet… Kuka Light

Det är kul när någon går hela vägen när det gäller design. Kuka Light (Facebook) är ett sådan exempel där man har försökt göra en så snabb 40-fotare som det bara går. The idea of creating Kuka-Light started to spin around my head when I realised that to improve the Rating of my boat I […]