En fördäckares perspektiv

Snyggt från Gustav Gabinus på Luffe 4004 Joesphine under Höstknalten 2011. Saknar Blur i inslaget?