Rolex Giraglia Race på Magic Carpet³

Kvar på bucket list. Kanske 2021?