Powered Up

Sailing Anarchy hade en bild på en Melges 30 med högre mast, djupare köl, längre peke och massor av folk för att håla paketet på rätt köl. Några i min besättning tyckte att vi behövde ladda på lite mer segelyta… men jag tycker det ser ut som att vi har ganska ok med yta?