Flytväst är personlig utrustning?

Apropå dagens säkerhetsinspektion inför Göteborg Open Sea Race… så var det en skeppare som inte fick ut seglingsinstruktionerna för att han inte kunde visa upp flytvästar till alla i besättningen. Förr, och framförallt i större båtar, var det väl vanligt att detta hörde till båten och att det hängde 12 västar snyggt uppradade när man […]