Peter Klocks Minnesfond

Livet är inte rättvist. När jag före jul fick veta att Peter Klock gått bort så blev det så påtagligt. En härlig seglare, kompis och eldsjäl som inte längre kommer att finnas där på hamnplan. Tomrumet är stort på många sätt. Men Klocken fick sätta sin prägel på svensk segling, och han kommer att fortsätta […]