Yacht Design Project | Q380

Här har vi ett kul designprojekt från ett gäng på Chalmers. Q380 är en performance cruiser med betoning på performance, en segelbåt designad för familjen som priorieterar segling. Designfilosofin var från början att fokusera på att designa en båt med mycket känsla i rodret som presterar mycket bra på kryssen. Designen har alltså inte styrts […]