Sweet… Classic Swedish Yachts

Classic Swedish Yachts ville ta in kapital med hjälp av Fortius Finans. Bakom projektet står Olof Hildebrand och designen kommer från Knud H. Reimers, Sven Olof Ridder och Håkan Södergren.