No ordinary women

Den här veckan, med start i kväll 18:55, så missar man inte TV-serien No Ordinary Women med Team SCA. Måndag – torsdag 29/9-2/10 kl. 18.55 Följ kvinnorna som ska spräcka den manliga dominansen i Volvo Ocean Race Män, män, män – väderbitna män. Kvinnor har aldrig fått tävla på samma ekonomiska villkor som männen i […]