Touchdown 🇺🇸

Då är Blur framme i Palm Beach, FL. Allt verkar ha gått bra och idag skall båten lyftas upp på Cracker Boy Marine Works i väntan på trailertransport norrut. Vi är ju i lite fel fas eftersom Bella Mente, Callisto, Fox, Hooligan och Interlodge håller på att montera ihop sina båtar på samma varv. Men […]