Vinden är fri – 500 sidor havskappseglinsgshistoria

Jag skall börja med en disclaimer. Jag kan inte vara objektiv när det gäller den här boken. Bengt Jörnstedt var chefradaktör för tidningen Segling 1982 till 2005 och många av hans artiklar och berättelser har så klart haft stor inverkan på vem jag är som seglare. Det var berättelserna från SORC, Fastnet och Sardinia Cup […]