WiFi ombord?

Veckans läsarfråga: Ska installera WiFi-nätverk; mastantenn, ledning i masten, router. Har du några bra tips? Lösningen vi kör på Blur har sett likadan ett tag, så det borde finnas bättre sätt? Vi kör en Dovado Tiny AC-router som skapar ett lokalt WiFi ombord. Denna ansluter i sin tur till en liten Telia 4G-puck (HUAWEI E5576), till […]