Yachting Australia får koll på läget

Jag har tidigare pekat på bristen av analys inom vår sport. Framförallt i “Idrotta med förbundna ögon” från 2008. Vi vet inte varför folk börjar segla, varför de slutar eller hur många som kappseglar. SSF vet inte ens vilka medlemmar man har och kan inte föra en dialog med dem. Yachting Australia initierade en mycket […]