Dags före 12.000 nm service?

Jag seglade hem från Norge i går. Efter en tidig start vid 03:30 så blev det 21 timmars karaktärsdanande segling med 1-3 knops motström och busväder från Smögen och hem. När vindmätaren visade 35 knop framåt kvällen och sjön i Hjuvik var besvärlig så tänkte jag på det Simon sa under Göteborg Open Sea Race […]