Amoress spikade i ARC igen

Ni kanske minns att Mats Gustafsson sökte besättning till sin Swan 48 Amoress här på Blur i november. Det löste sig på ett bra sätt och så gick det ju ganska bra också. Grattis!!! Hej Peter, Tack än en gång för hjälpen att finna crew till ARC 2012, vilka var: Fredrik Gustafson Adrian Gerstädt Marcus […]