Väga båt i Göteborg

Det är kul att många engagerar sig och gör saker för alla andra som seglar. Nu är det Dan Hammar som har styrt upp möjligheterna att väga båten i Göteborg Primärt fredag 3/5 med 16/5 som backup/komplement. Intresseanmälan till 073-969 45 97 eller danhammar@hotmail.com.