48 timmar IMOCA-segling

Följ Isabelle Joschke och Morgan Lagravière ombord MACSF under Défi Azimut 2019. Ganska bra drag ocxhg mycket att göra!