If I’m yelling at you, it’s just for clarity!

Det är inte lätt att vara fördäckare…