Time Over Distance #2 – Jack Bouttell & Alexis Loison

Riktigt bra! Jack har ju gått från att tjata sig ombord på vilken kappseglingsbåt han kunde hitta i tonåren via RIB-förare hos Dongfeng till att vinna Volvo Ocean Race med dem. Och seglar nu på Spindrift. Ofta trumfar vilja en tillrättalagd jollekarriär. Alexis vann ju Fastnet totalt 2013, doublehanded med sin pappa och har seglat […]