Nicander 40 | video

Här är en närmare till på Nicander 40. Lite samma skola som Aspect 40 eller Luffe 4004. Lite smalare, lite snyggare och troligtvis lättare att köra shorthanded med än en IMX-40 eller First 40? Spännande idé med en “Minifolkbåt”. Skall bli kul att se i verkligheten!