Segling på Öppet Arkiv

Duell på Riddarfjärden. Den 7 september möttes olympiaseglarna Sundelin och Albrechtsson i en tvekamp med två moderna kappseglingsbåtar av typ carrera. Tävlingen ägde rum på Riddarfjärden mitt i Stockholm. Samtidigt med kappseglingen kunde man följa arbetet ombord vid kameror på de två båtarna. I detta program visas åter den spännande uppgörelsen, dessutom intervjuas Pelle Pettersson, […]