2017 Match Race Super Series

När Matcracingtouren började köras i M32, så var det ju en del gnäll på matcharcingseglarna (och de event som inte orkade ta steget upp), men nu ser det ut att komma en separat serie för enskrovsseglarna. Det finns säkert utrymme för bägge aktörerna, även om det känns lite osäkert hur man skall få ekonomin att […]