Team Mad Dog

Det har ju blivit vanligare med team där man seglar olika båtar. Det ger flera synergieffekter, framförallt när det gäller den trånga resursen besättning, men det kan också förenkla paketeringen mot sponsorer och andra intressenter. Internationellt gäller det väl alla team, med Oracle och Groupama i spetsen. Lokalt har vi några exempel, även om många […]