The Rocket | isjakt class 1

Så här skall det se ut. Om isen blir tjock nog så plockar man ut The Rocket från 1888. 15 meter och 84 m² segel. Nice. Artikel i NY Times. För issegling i Sverige spanar man in isjakt.se eller skota.se. Tipstack till Messing About in Sailboats.