Sköna vibbisar

När man ser någon som hänger så där, så betyder det inte nödvändigtvis att det är någon som knarkar till sjöss, utan det är bara en skön typ som kör old-school. Det bästa med att segla, är att när man stiger ombord då är man framme.