50-fots foiler för Sydney Hobart

Det här är völ ganska rätt: 50 fot5 ton7-8 i besättningen Och snabbare till Hobart än WIOXI eller Comanche :-)